SOCIAL ASSCESSMENT

Mẫu 25 loại văn bản hành chính theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Chính phủ đã ban hành mẫu của 25 loại văn bản hành chính sau đây:

 Mẫu Nghị quyết (cá biệt)

– Mẫu Quyết định (cá biệt)

– Mẫu dùng chung cho: Chỉ thị, Quy chế, Quy định, Thông cáo, Thông báo, Hướng dẫn, Chương trình, Kế hoạch, Phương án, Đề án, Dự án, Báo cáo, Tờ trình, Giấy ủy quyền, Phiếu gửi, Phiếu chuyển, Phiếu báo

– Mẫu Công văn

-Mẫu Công điện

– Mẫu Giấy mời

– Mẩu Giấy giới thiệu

– Mẫu Biên bản

– Mẫu Giấy nghỉ phép

Lưu ý: Nghị định 30 (có hiệu lực từ ngày 05/3/2020) quy định 29 loại văn bản hành chính , tuy nhiên chỉ ban hành mẫu của 25 loại (không có mẫu đối với Hợp đồng, Bản ghi nhớ, Bản thỏa thuận và Thư công).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish